Norkus Z. Racionalizmo sociologija: M. Vėberis prieš K. Marksą. Problemos, v. 43, p. 35-44, 29 rugs. 1990.