Šerpytytė R. I. Kanto praktinė filosofija ir teisės pagrindo problema. Problemos, v. 42, p. 94-107, 29 rugs. 1990.