Skersytė J. Gnoseologijos pagrindų problema: R. Dekarto ir I. Kanto tradicija. Problemos, v. 41, p. 91-98, 29 rugs. 1989.