Pruskus V. Katalikiškojo modernizmo užuomazgos Lietuvoje. Problemos, v. 38, p. 53-62, 29 rugs. 1988.