Šerpytytė R. Normatyvumas teisės sampratoje ir H. Kelzeno teisės teorija. Problemos, v. 37, p. 69-74, 29 rugs. 2014.