Karakozova E. Buržuazinės Lietuvos laisvamanių ateizmo pobūdžio klausimu. Problemos, v. 3, p. 165-192, 29 rugs. 1963.