Repšys J. Kai kurie metodologiniai asmenybės ir visuomenės santykio klausimai. Problemos, v. 6, p. 53-68, 29 rugs. 1965.