Krakauskas E. Žmonių santykių susvetimėjimas kapitalistinėje visuomenėje. Problemos, v. 7, p. 85-100, 29 rugs. 1967.