Skersytė J. Gnoseologinė sprendimų interpretacija. Problemos, v. 8, p. 15-28, 29 rugs. 1968.