Gaidamavičienė I. Susvetimėjimo problema Ž. P. Sartro filosofijoje. Problemos, v. 8, p. 123-134, 29 rugs. 1968.