Kazlauskas V. Lietuvių revoliucinių socialdemokratų požiūris į aktualiausias marksistinės teorijos problemas pirmojo pasaulinio karo laikotarpiu. Problemos, v. 8, p. 161-176, 29 rugs. 1968.