Pocius K. Bendrinis intelektas ir pasiprieŇ°inimas kapitalui socializuoto darbo epochoje. Problemos, v. 89, p. 95-109, 1 bal. 2016.