Junutytė, Laura. 2010. „GILLES’IS DELEUZE’AS: FILOSOFIJOS SAMPRATA“. Problemos 77 (sausio), 28-38. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1904.