Saldukaitytë, Jolanta. 2007. „MĄSTYMAS TOTALUMO GRIUVĖSIUOSE“. Problemos 71 (sausio), 192-97. https://doi.org/10.15388/Problemos.2007. 2521.