Šliogeris, Arvydas. 1975. „Naujojo Racionalumo ieškojimai (H. Markūzės Doktrinos Filosofinių Pagrindų Kritika) I“. Problemos 16 (rugsėjo), 52-60. https://doi.org/10.15388/Problemos.1975.16.5593.