Mažeikis, Gintautas. 1996. „Renesanso Epochos Okultizmas“. Problemos 49 (rugsėjo), 80-95. https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.6995.