Hartmann, Nicolai. 1995. „Laiškai V. Sezemanui“. Problemos 48 (spalio), 103-11. https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.48.7029.