Milerius N. (2018) „Kasdienybė kaip klasikinės filosofijos paraštinis fenomenas“, Problemos, 94, p. 9-21. doi: 10.15388/Problemos.2018.0.0.11991.