Šerpytytė R. (2012) „NIHILIZMAS IR TIKROVĖ: SPEKULIATYVUSIS REALIZMAS – NIHILIZMO BANALIZAVIMAS?“, Problemos, 810, p. 7-16. doi: 10.15388/Problemos.2012.0.1295.