Aleksandravičius P. (2011) „TOMO AKVINIEČIO SIEKIS ĮVARDYTI AMŽINYBĘ“, Problemos, 790, p. 153-167. doi: 10.15388/Problemos.2011.0.1319.