Šerpytytė R. (2010) „HERMENEUTIKA IR NIHILIZMAS ARBA – APIE FILOSOFIJOS ,LIETUVIŠKĄJĄ‘ TAPATYBĘ“, Problemos, 780, p. 52-61. doi: 10.15388/Problemos.2010.0.1352.