Cazzanelli S. (2020) „Natorpo kritika Husserliui ir jos reikšmė hermeneutiniam Heideggerio fenomenologijos pokyčiui“, Problemos, 980, p. 8-20. doi: 10.15388/Problemos.98.1.