Bielskis A. (2009) „GALIA, ISTORIJA IR GENEALOGIJA: FRIEDRICHAS NIETZSCHE IR MICHELIS FOUCAULT“, Problemos, 750, p. 73-84. doi: 10.15388/Problemos.2009.0.1974.