Šerpytytė R. (2009) „PRASMĖS „PRARADIMAS“ IR NIHILIZMO ,LOGIKA‘“, Problemos, 750, p. 58-65. doi: 10.15388/Problemos.2009.0.1976.