Šliogeris A. (2008) „TRAGIŠKASIS HEROJUS IR LIETUVIŠKOJI JO ATMAINA (NEOLITINĖ A. MACEINOS APOLOGIJA SU PALEOLITINE TRAGIŠKOJO GESTO PROLOGIJA)“, Problemos, 740, p. 48-64. doi: 10.15388/Problemos.2008.0.1997.