Dagys J. (2008) „J. McTAGGARTAS IR H. MELLORAS APIE LAIKĄ“, Problemos, 730, p. 115-121. doi: 10.15388/Problemos.2008.0.2013.