Saldukaitytë J. (2007) „MĄSTYMAS TOTALUMO GRIUVĖSIUOSE“, Problemos, 710, p. 192-197. doi: 10.15388/Problemos.2007. 2521.