Duoblienė L. (2007) „VAIKO PIEŠIMAS J. DEWEY IR M. MERLEAU-PONTY FILOSOFIJOJE: RAIŠKOS PAMOKOS SUAUGUSIAJAM“, Problemos, 710, p. 68-77. doi: 10.15388/Problemos.2007. 2538.