Rostovskytė A. (2013) „HEIDEGGERIO PRASMĖS SAMPRATA ARISTOTELIO FILOSOFINĖS MINTIES KONTEKSTE“, Problemos, 850, p. 67-78. doi: 10.15388/Problemos.2014.0.2921.