Bartninkas V. (2014) „Valstybė nepanaši į avilį: Platono Valstybininko savarankiškumas“, Problemos, 860, p. 127-138. doi: 10.15388/Problemos.2014.0.3949.