Dagys J. (2006) „FUNKCIONALIZMAS SĄMONĖS FILOSOFIJOJE: METODOLOGIJA AR ONTOLOGIJA?“, Problemos, 700, p. 113-125. doi: 10.15388/Problemos.2006. 4039.