Sabolius K. (2006) „VAIZDUOTĖ ANAPUS ĮSIVAIZDUOJANČIOJO“, Problemos, 690, p. 113-121. doi: 10.15388/Problemos.2006. 4052.