Trinkūnas J. (1970) „Vertingas įnašas į ateistinę literatūrą [J. Ažubalis. Religijos kilmės ir socialinio vaidmens problema (iš Lietuvos ateistinės minties istorijos 1940—1965 metais). Kand. disert. V., 1969]“, Problemos, 50, p. 134-137. doi: 10.15388/Problemos.1970.5.5787.