Repšys J. (2014) „V. Leninas apie marksizmo vietą filosofijos istorijoje“, Problemos, 70, p. 18-25. doi: 10.15388/Problemos.1971.7.5807.