Pavilionis R. (1978) „Semiotiko žvilgsnis į kalbą (Pasikalbėjimas su prof. Algirdu Greimu)“, Problemos, 210, p. 102-107. doi: 10.15388/Problemos.1978.21.6219.