Stoškus K. (1978) „Estetika ir etika“, Problemos, 220, p. 21-26. doi: 10.15388/Problemos.1978.22.6226.