Nekrašas E. (1979) „H. Raichenbacho filosofijos teoriniai pagrindai“, Problemos, 230, p. 61-71. doi: 10.15388/Problemos.1979.23.6247.