Gendrolis E. (1979) „L. Morganas — ikiklasinės visuomenės mokslinio tyrinėjimo pradininkas“, Problemos, 230, p. 72-83. doi: 10.15388/Problemos.1979.23.6248.