Pruskus V. (1982) „Pažiūra į socializmą A. Maceinos ir P. Jako darbuose“, Problemos, 280, p. 22-32. doi: 10.15388/Problemos.1982.28.6325.