Genzelis B. (1985) „Etinės idėjos S. Šalkauskio filosofijoje“, Problemos, 330, p. 42-44. doi: 10.15388/Problemos.1985.33.6515.