Milerius N. (2004) „Teorinės kartografijos problemos: Vilniaus atvejis“, Problemos, 660, p. 66-73. doi: 10.15388/Problemos.2004.66.6634.