Gedutis A. (2002) „Disertacija, ženklinanti ,naujos sociologų kartos, subrendusios nepriklausomybės sąlygomis, įžengimą į akademinę avansceną‘“, Problemos, 620, p. 143-146. doi: 10.15388/Problemos.2002.62.6689.