Norkus Z. (1995) „Aleksijaus Mainongo ,asmeninės vertės‘ teorija tarp aksiologinių diskursų“, Problemos, 480, p. 14-29. doi: 10.15388/Problemos.1995.48.7020.