[1]
Park S., „Pesimistinė indukcija ir auksinė taisyklė“, PRB, t. 93, p. 70-80, spal. 2018.