[1]
Valera L., „Nuo spontaniško patyrimo iki kosmo: Arne’s Næsso fenomenologija“, PRB, t. 93, p. 142-153, spal. 2018.