[1]
Milerius N., „Kasdienybė kaip klasikinės filosofijos paraštinis fenomenas“, PRB, t. 94, p. 9-21, spal. 2018.