[1]
Dolgopolovas V., Dagienė V., Jasutė E., ir Jevsikova T., „Informatinio mąstymo ugdymo konstrukcionistinėje aplinkoje projektavimo moksliniai tyrimai: pragmatistinė perspektyva“, PRB, t. 95, p. 144-159, bal. 2019.