[1]
Tuleikytė J., „POLITINĖS FILOSOFIJOS IR POLITIKOS MOKSLO SANTYKIO TYRIMAS“, PRB, t. 81, p. 196-198, saus. 2012.