[1]
Junutytė L., „NUO ONTOLOGIJOS PRIE ETIKOS“, PRB, t. 81, p. 191-195, saus. 2012.