[1]
Milerius N., „APOKALIPSĖS KINAS KAIP KONTRFAKTINIS FENOMENAS“, PRB, t. 81, p. 165-175, saus. 2012.